محصولات

ژوئن 12, 2018

قفل الکترونیکی کمد آفلاین MD-Touch2

ژوئن 13, 2018

قفل الکترونیکی کمد آفلاین MD-Touch1

ژوئن 13, 2018

قفل الکترونیکی آفلاین کمد MD-Silver

ژوئن 13, 2018

قفل الکترونیکی کمد آفلاین مدل MD-Flat

ژوئن 13, 2018

قفل الکترونیکی کمد آفلاین مدل MD Grand

ژوئن 14, 2018

قفل کمد انلاین MD-Q1040

ژوئن 17, 2018

قفل الکترونیکی آفلاین کمد MD-Gold

ژوئن 17, 2018

مچ بند R/O فنري

ژوئن 17, 2018

تگ و لیبل

ژوئن 17, 2018

کارت Mifare | مایفر

   
ژوئن 17, 2018

تگ RFID

ژوئن 17, 2018

اتوماسیون باشگاهی تحت وب

ژوئن 17, 2018

کارت RFID | آر اف آی دی

   
ژوئن 17, 2018

کنترل تردد آسانسور مدل PC-30

ژوئن 17, 2018

ریدر کارتخوان PP-85V مدل RFID

ژوئن 17, 2018

دستگاه کنترل تردد کارتی مدل PP-110

ژوئن 17, 2018

گیت تمام قد کنترل تردد (Full-Height Turnstile Gate) مدل MD-G402

ژوئن 18, 2018

گیت کنترل تردد امنیتی تمام قد(Full-Height Turnstile Gate) مدل MD-G403

ژوئن 18, 2018

گیت کنترل تردد با ارتفاع کامل (Full-Height Turnstile Gate) مدل MD-G401

ژوئن 18, 2018

گیت اهرمی کنترل تردد (Tripod Turnstile Gate) مدل MD-G104

ژوئن 18, 2018

گیت سه شاخه کنترل تردد (Tripod Turnstile Gate) مدل MD-G102

ژوئن 18, 2018

گیت سه اهرمی (Tripod Turnstile Gate) مدل MD-G100