تگ RFID

  • تگ RFID مدل ریدر RFID Gareen برند ریدر RFID تک فاز فاز تنوع رنگی گروه رنگی 50 فرکانس ( هرتز )

توضیحات

  • تگ های RFID شکل های متفاوتی دارد. گاهی به شکل یک برد کوچک در دل یک جاسوییچی نیز قرار میگیرد. این تگ های RFID که به تگ های جاسویچی نیز معروف است میتواند با استفاده از کارتخوان های RFID اطلاعات بر روی آن ذخیره نمود. این تگ ها که در برابر آب و گرد و غبار مقاوم هستند میتواند در محیط های دارای رطوبت نیز از آنها استفاده ککرد. این جاسوییچی های RFID بدون نیاز به باطری استفاده میشود و همچنین برای شارژ کردن آن نیازی به تماس مستقیم با دستگاه کارتخوان نیست. این تگ ها را میتوان بدون تماس با دستگاه RFID شارژ نمود.